Musuly - ryby sprzedaż: Karp, Szczupak, Sandacz - Musuly

Rybny biznes

Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku

Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku

19.08.2023
bałtyk połów unia
Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku
Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku to temat, który wywołuje wiele emocji i kontrowersji. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ te ograniczenia mają wpływ na wiele aspektów życia ludzi i środowiska. Z jednej strony, chodzi o ochronę i odbudowę zagrożonych stad ryb, takich jak dorsz czy śledź. Z drugiej strony, chodzi o zapewnienie zrównoważonego i rentownego rybołówstwa w regionie. Jak pogodzić te dwa cele? Czy unijne ograniczenia połowów na Bałtyku są sprawiedliwe i skuteczne? O tym właśnie będzie ten artykuł.

Na czym polegają unijne ograniczenia połowów na Bałtyku?


Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku dotyczą głównie ośmiu gatunków ryb handlowych: dorsza, śledzia, gładzicy, szprotu, łososia, flądry, węgorza i okonia morskiego. Dla każdego z tych gatunków i dla każdego obszaru połowowego ustalane są roczne całkowite dopuszczalne połowy (TAC). TAC to maksymalna ilość ryb, którą można poławiać w danym roku. TAC dzielone są następnie na kwoty połowowe dla poszczególnych państw członkowskich UE, proporcjonalnie do ich historycznych praw do połowów. Kwoty te określają, ile ryb może złowić każdy kraj w danym roku.

Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) . Są one też zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla regionu Morza Bałtyckiego , przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę. Plan ten ma na celu zapewnienie, że poziomy połowów są ustalane zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) . MSY to taka ilość ryb, która zapewnia najwyższy możliwy długoterminowy zysk przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i produktywności stad.

Jakie są skutki unijnych ograniczeń połowów na Bałtyku?


Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku mają zarówno korzyści, jak i koszty dla różnych interesariuszy. Z punktu widzenia ochrony środowiska i bioróżnorodności, ograniczenia te mają przyczynić się do poprawy stanu stad ryb i ich siedlisk, a także do zmniejszenia presji na ekosystemy morskie. Z punktu widzenia sektora rybackiego, ograniczenia te mają zapewnić długoterminową stabilność i rentowność działalności, a także lepszą jakość i wartość złowionych ryb. Z punktu widzenia konsumentów, ograniczenia te mają gwarantować dostęp do świeżych i zdrowych produktów rybnych.

Jednak nie wszystkie skutki unijnych ograniczeń połowów na Bałtyku są korzystne. Dla wielu rybaków, zwłaszcza tych małych i tradycyjnych, ograniczenia te oznaczają utratę dochodów i zagrożenie dla ich źródła utrzymania. Dla niektórych państw członkowskich UE, zwłaszcza tych o dużym udziale rybołówstwa w gospodarce i społeczeństwie, ograniczenia te oznaczają spadek konkurencyjności i wzrost bezrobocia. Dla niektórych organizacji pozarządowych i ekspertów, ograniczenia te są niewystarczające i nieskuteczne, ponieważ nie uwzględniają wszystkich czynników wpływających na stan ryb, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie wody, inwazyjne gatunki czy nielegalne połowy.

Jakie są perspektywy unijnych ograniczeń połowów na Bałtyku?


Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku są przedmiotem ciągłej debaty i negocjacji między państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, sektorem rybackim, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim. Każda ze stron ma swoje interesy i argumenty, a także swoje propozycje i oczekiwania. Wymaga to dialogu i kompromisu, a także elastyczności i dostosowania do zmieniających się warunków i wyzwań.

W najbliższej przyszłości unijne ograniczenia połowów na Bałtyku będą zależeć od wielu czynników, takich jak: aktualne opinie naukowe na temat stanu stad ryb i ich perspektyw rozwoju; wpływ pandemii COVID-19 na sektor rybacki i rynek rybny; wynik reformy wspólnej polityki rybołówstwa UE na lata 2021-2027; rola i znaczenie rybołówstwa w zielonej transformacji UE i realizacji celów zrównoważonego rozwoju; relacje i współpraca UE z krajami trzecimi, zwłaszcza Rosją i Norwegią, w zakresie zarządzania zasobami rybnymi na Bałtyku.

O autorze

Grześ

Grześ to Grześ - wszystkie Grześki są fajne!

Avatar Grześ
Grześ
Zapraszam do dyskusji o "Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku"!

Z naszego bloga

Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku
Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku

szkoly-dorosli.pl

Unijne ograniczenia połowów na Bałtyku to temat, który wywołuje wiele emocji i (...)

bałtykpołówunia
Czytaj więcej
Co zamiast karpia na wigilijnym stole? Oto kilka propozycji
Co zamiast karpia na wigilijnym stole? Oto kilka propozycji

Masażysta koni

Karp to tradycyjna ryba podawana na wigilijnym stole w Polsce. Jednak nie każdemu smakuje jego(...)

rybaświętakarp
Czytaj więcej
Dieta przyspieszająca metabolizm Haylie Pomroy - moje opinie
Dieta przyspieszająca metabolizm Haylie Pomroy - moje opinie

Badanie oleju hydraulicznego cena

W sumie dieta przyspieszająca metabolizm Haylie Pomroy to popularna metoda odchudzania, któ(...)

HayliePomroy
Czytaj więcej